Cucumis - خدمات رایگان ترجمه آنلاین260ترجمه - استونیایی-برتون

موقعیت کنونیترجمه
این متن به زبانهای زیر قابل دسترسی می باشد: استونیاییایتالیاییپرتغالیانگلیسیفرانسویاسپانیولیآلمانیبلغاریعربیاسپرانتوآلبانیاییلهستانیهلندیدانمارکیمجارستانیعبریکاتالانایرلندیچینی ساده شدهچینی سنتیروسیترکییونانیرومانیاییژاپنیصربیلیتوانیاییپرتغالی برزیلفنلاندیکرواتیسوئدینروژیکره ایهندیچکیبرتونایسلندیبوسنیاییفارسیتایلندیسواحیلیفارسیسوئدیکلینگونمغولیتاگالوگبرتوناندونزیاییبوسنیاییلاتویمقدونیگرجیفریزیاستونیاییهندیکره ایاسلواکیایینروژیلاتینآلبانیاییآلبانیاییاکراینیکرواتیپرتغالی برزیلاسپانیولیمجارستانیچکیفاروئیفنلاندیدانمارکیلیتوانیاییآفریکانسایسلندیژاپنیصربیچینی ساده شدهایرلندییونانیترکیپرتغالیبلغاریلهستانیچینی سنتیهلندیسوئدیروسیکاتالانآلمانیایتالیاییرومانیاییعبریترکیاسپرانتوپرتغالی برزیلآلمانیپرتغالیانگلیسیفرانسویعربیاسپانیولیفرانسویعربیانگلیسیلهستانیصربیبوسنیاییفریزیآلمانیپرتغالیبوسنیاییایتالیاییاسپانیولیانگلیسیفرانسویسوئدیانگلیسیپرتغالی برزیلانگلیسیدانمارکیسوئدیآلبانیاییلهستانیمجارستانیفرانسویفنلاندیعبریرومانیاییهلندیترکیفنلاندیپرتغالی برزیلانگلیسیعربیایتالیاییفرانسویانگلیسیچینی ساده شدهانگلیسیژاپنیچینی سنتیلاتینعربیسوئدیایتالیاییآلمانیدانمارکیفرانسویانگلیسیاسپانیولیچینی ساده شدهاستونیاییانگلیسیفرانسویپرتغالی

مشکل - اجازه ها