Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा442अनुबाद - इतालियन-सरबियन - Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनअंग्रेजीरोमानियनयुनानेलीस्पेनीब्राजिलियन पर्तुगिज  सरबियनअल्बेनियनअरबीतुर्केलीजर्मनपोलिसस्विडेनीBosnianफ्रान्सेलीपोर्तुगालीडेनिसडचUkrainianकातालानLatinBulgarianनर्वेजियनफिनल्यान्डीहन्गेरियनचिनीया (सरल)

Category Free writing

शीर्षक
Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...
हरफ
lilliद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Nessun tramonto supera lo splendore del tuo viso,nessuna stella brilla più dei tuoi occhi,nessuna luna avrà mai il tuo fascino misterioso e mai il sole splenderà più di te.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
messaggio romantico

शीर्षक
Ni jedan zalazak sunca ne može da zaseni svetlost tvoga lica
अनुबाद
सरबियन

Cinderellaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: सरबियन

Ni jedan zalazak sunca ne može da zaseni svetlost tvoga lica, ni jedna zvezda nije sjajnija od tvojih očiju, ni jedan mesec neće imati tvoju mističnu magiju i sunce nikada neće biti sjajnije od tebe.
Validated by Cinderella - 2007年 जुन 17日 08:29