Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - अंग्रेजी-रूसी - Remove-from-favorites

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीयहुदीइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीडचरूसीएस्पेरान्तोडेनिसयुनानेलीBulgarianअरबीअल्बेनियनतुर्केलीसरबियनरोमानियनजर्मनUkrainianफिनल्यान्डीकातालानजापानीस्पेनीफरोईजचीनीयाचिनीया (सरल)हन्गेरियनक्रोएसियनपोलिसस्विडेनीलिथुएनियनफ्रान्सेलीBosnianइस्तोनियननर्वेजियनकोरियनस्लोभाकBretonचेकLatinFrisianPersian languageLatvianIcelandicTagalogIndonesianKurdishअफ्रिकी MongolianGeorgianThaiMacedonian
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Vietnamese

Category Web-site / Blog / Forum - Computers / Internet

शीर्षक
Remove-from-favorites
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Remove from favorites
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
internet favorites

शीर्षक
Удалить-из-избранного
अनुबाद
रूसी

Melissentaद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: रूसी

Удалить из избранного
2006年 नोभेम्बर 30日 07:26