Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - Georgian-अंग्रेजी - Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Georgian
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: अंग्रेजीरूसीतुर्केली

Category Song - Arts / Creation / Imagination

शीर्षक
Aluda Qetelauri - თამარა (Tamara)
अनुबाद
Georgian-अंग्रेजी
Francky5591द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Georgian

ღამისფერი თვალები გაქვს მშვენიერო
სიკვდილამდე შეგიყვარებ აბა რა,
შენ გიმღერი ლექსიც შენ მსურს დაგიწერო
ხევსურეთის სიამაყევ, თამარა

გამიღიმე, გამახარე, თამარა
გრძნობის ალში გავეხვიოთ თამარა
ტრფობის თასი გამოვცალოთ თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ, თამარა

შენ გულისთვინ რამდენ რაყიფს დავხოცავდი,
დაგტოვებდი ჩემი გულის ამარა,
მე რად მინდა სხვა ხატი და სალოცავი
შენ ხარ ჩემი სალოცავი, თამარა!

გრძნობის ალში გავეხვიოთ,თამარა
სიყვარულით დამეხილო, თამარა
… ტრფობის თასი გამოვცალოთ, თამარა
ჩემი გულის სიამაყევ,თამარა
2018年 जनवरी 7日 18:52