Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा10सरुको हरफ - तुर्केली - hediye geldi çok sevgilim bir ...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केली

Category Chat - Love / Friendship

शीर्षक
hediye geldi çok sevgilim bir ...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Brubieद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

hediye geldi çok sevgilim bir arkadaşımdan
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Is the correct translation "It is a gift from a friend I love very much" or "It is a gift from a beloved/dear friend"? (Australian English) Thank you
2018年 जनवरी 7日 07:56

पछिल्ला सन्देशहरु

लेखक
सन्देश

2018年 जनवरी 18日 20:42

merdogan
चिठ्ठीको सङ्ख्या: 3771
Double request.