Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - Latin-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Estote parati Ad servandum

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latin

Category Sentence - Culture

शीर्षक
Estote parati Ad servandum
हरफ
Danocaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Estote parati Ad servandum

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
Estejam prontos para cumprirem
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

JosepMaria20द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Estejam prontos para cumprirem
2018年 मार्च 19日 15:19