Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-ब्राजिलियन पर्तुगिज - Je peux jouer un rôle s'il le faut

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Georgian

Category Sentence - Daily life

शीर्षक
Je peux jouer un rôle s'il le faut
हरफ
Francky5591द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Je peux jouer un rôle s'il le faut

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
Eu posso desempenhar um papel se for preciso
अनुबाद
ब्राजिलियन पर्तुगिज

JosepMaria20द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: ब्राजिलियन पर्तुगिज

Eu posso desempenhar um papel se for preciso
2018年 जनवरी 21日 20:55