Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - अंग्रेजी-हन्गेरियन - Icelandic

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजीइतालियनब्राजिलियन पर्तुगिज  पोर्तुगालीजर्मनतुर्केलीडचस्पेनीकातालानरूसीBulgarianचिनीया (सरल)चीनीयाजापानीयहुदीफ्रान्सेलीयुनानेलीअल्बेनियनस्विडेनीरोमानियनएस्पेरान्तोस्लोभेनियनसरबियनलिथुएनियनपोलिसडेनिसक्रोएसियनफिनल्यान्डीनर्वेजियनकोरियनचेकइस्तोनियनहन्गेरियनस्लोभाकहिन्दिPersian languageBosnianIcelandicKurdishअफ्रिकी आइरिस
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: नेवारीVietnameseUrdu

शीर्षक
Icelandic
हरफ
cucumisद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

Icelandic

शीर्षक
Izlandi
अनुबाद
हन्गेरियन

Latingirlद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: हन्गेरियन

Izlandi
Validated by evahongrie - 2007年 मार्च 5日 10:53