Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스10원문 - 덴마크어 - Hej min egen Josias jeg prøver...

현재 상황원문
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 덴마크어
요청된 번역물: 페로어

제목
Hej min egen Josias jeg prøver...
번역될 본문
Karin1965에 의해서 게시됨
원문 언어: 덴마크어

Hej min egen Josias
jeg prøver skrive på færøsk og håber du kan forstå det. Jeg glæder mig så meget til at komme op til dig , men ved jeg at jeg vil blive søsyg derop og stå med hovedet i toilet på vejen.jeg ringer torsdag som aftalt,
vi ses nordpå
2017년 8월 30일 09:18