Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스번역 - 불가리아어-영어 - пожелание за рожден ден

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 불가리아어
요청된 번역물: 영어

제목
пожелание за рожден ден
번역
불가리아어-영어
Freya에 의해서 게시됨
원문 언어: 불가리아어

Една свещичка повече гори, една сълза в очите ти блести! Не си с година остарала, ти просто повече си помъдряла!
2016년 12월 29일 12:50