Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스원문 - 폴란드어 - Odpowiedź na Pani pismo z dnia 01/01/2014 ...

현재 상황원문
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 폴란드어

이 번역의 "의미" 번역만을 요구합니다.
제목
Odpowiedź na Pani pismo z dnia 01/01/2014 ...
번역될 본문
inke에 의해서 게시됨
원문 언어: 폴란드어

Odpowiedź na Pani pismo z dnia 01/01/2014

Kontaktowałam się dzisiaj telefoniczne z Panią BB, poinformowała mnie że wysłała do Child Benefit Office uzupełnienie odpowiedzi na fomularz F001 dnia 20/01/2014, otrzymaliście go dnia 01/02/2014.
Mam nadzieję że wysłane dokumenty są już kompletnie i możecie już podjać decyzję w sprawie Child Benefit dla moich dzieci.

By przyspieszyć kontakt podaję moj nr telefonu 0048601111111, jednak chcę zaznaczyć że będę potrzebowała przy rozmowie pomocy tłumacza na język polski.
이 번역물에 관한 주의사항
Pismo oficjalne, chodzi o uzupelnienie braków w formualarzach.
W ostatnim akapicie chodzi o ich prośbę zawata w liście.
2014년 7월 14일 10:09