Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스번역 - 영어-에스토니아어 - Too late for the happy new year...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 프랑스어영어노르웨이어덴마크어크로아티아어페르시아어루마니아어이탈리아어스페인어불가리아어포르투갈어스웨덴어네덜란드어리투아니아어폴란드어카탈로니아어헝가리어터키어우크라이나어그리스어독일어세르비아어에스페란토어간이화된 중국어핀란드어보스니아어라트비아어알바니아어베트남어브르타뉴어히브리어러시아어타이어
요청된 번역물: 일본어전통 중국어아일랜드어클린곤어네팔어네와르어우르드어아이슬란드어페로어쿠르드어몽골어바스크어프리지아어루마니아어산스크리트어펀잡어이디쉬어스와힐리어고대 그리스어자바어텔루구 어마라티어 & 마리티 언어타밀족 & 타밀인마케도니아어

분류 웹사이트 / 블로그 / 포럼 - 컴퓨터 / 인터넷

제목
Too late for the happy new year...
본문
cucumis에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어 jp에 의해서 번역되어짐

Well... Too late for the happy new year, I'm busy with my current job, but you're still in my mind, dear friends and colleagues of

lilian canale and Francky5591 are still taking care of the administration, and they are now assisted by Bamsa, Freya and gamine, also hard workers!

We have now a FAQ page, which was highly requested, and also new, young and talented experts, value does not depend on age

Another novelty, the Google search is now integrated to the site, much more handy for the users, members, experts and admins, who are looking for the translations already done on

This is not a secret, I'm very busy with my indie game developer job. If you want to know why I'm not connecting as often as I should on Cucumis, visit the iPhone games I've created.

By the way, I'm much more responsive on twitter if you want to contact me.

경고! 이 번역물은 아직 숙련자에 의해 평가되지 않았음으로 잘못된 번역일 수 있습니다.
제목
Tervitus ja KKK
번역
에스토니아어

Tallinn에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 에스토니아어

Nojah, hästi.. Õnnelikuks uueks aastaks on juba liiga hilja, olen oma praeguse tööga liiga hõivatud, kuid Te olete siiski mul meeles, kallid sõbrad ja kolleegid.
Kasutaja ID 91733 ja Kasutaja ID 21837 hoolitsevad siiani administratsiooni eest ning nüüd aitavad neid kasutaja ID 21383, kasutaja ID 76309 ja kasutaja ID 140952, ka nemad teevad kõvasti tööd.
Meil on nüüd lehekülg [link=../wiki_33_k/p_v_825_.html], KKK
( korduma kippuvad küsimused ), mis on väga nõutud ja ka uued, noored ja andekad eksperdid, väärtus ju ei sõltu vanusest
Samuti ka Google otsing on nüüd paigutatud leheküljele, mis on palju käepärasem liikmetele, kasutajatele ja ekspertidele ja administratsioonile, neile, kes vajavad tõlkeid, see on juba valmis
Pole saladus, et olen väga hõivatud oma indi mängu arendamise tööga. Kui sa soovid teda, miks ma ei kontakteeru nii tihti, kui ma võiksin Cucumisega seda teha, siis külasta [url=http://www.bonuslevel.org/iphone/]iphone mäne, mina olen selle url-i looja.
Muuseas, ma olen palju kaasaelavam selles
twitter, juhul, kui soovid minuga kontakteeruda.

이 번역물에 관한 주의사항
The translation represent the text as well as possible.
2012년 8월 18일 14:47