Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스233번역 - 영어-스웨덴어 - I am the way I am the light I am the dark...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어아라비아어루마니아어터키어네덜란드어덴마크어브라질 포르투갈어독일어스웨덴어간이화된 중국어폴란드어스페인어그리스어이탈리아어러시아어불가리아어프랑스어우크라이나어노르웨이어알바니아어핀란드어헝가리어타이어

분류 노래

이 번역의 "의미" 번역만을 요구합니다.
제목
I am the way I am the light I am the dark...
본문
madelaine에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

I am the way
I am the light
I am the dark inside the night
I hear your hopes
I feel your dreams
And in the dark I hear your screams
Don't turn away
Just take my hand
And when you make your final stand
I'll be right there
I'll never leave
All I ask of you
Believe

제목
Jag är vägen, ljuset och mörkret...
번역
스웨덴어

madelaine에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 스웨덴어

Jag är vägen
Jag är ljuset
Jag är mörkret i natten
Jag hör dina förhoppningar
Jag känner dina drömmar
Och i mörkret hör jag dina skrik
Vänd dig inte bort
Bara tag min hand
Och när du gör ditt sista drag
Är jag där
Jag lämnar aldrig
Allt jag ber dig om
Tro
pias에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2007년 12월 16일 15:36

마지막 글

글쓴이
올리기

2007년 12월 13일 18:02

pias
게시물 갯수: 8097
Hej madeleine,
fin översättning, men näst sista raden...

"Allt jag frågar av dig"
skulle jag vilja ändra till
"Allt jag ber dig om"

Vad tycker du?2007년 12월 16일 08:52

pias
게시물 갯수: 8097
madeleine,
ändrar enligt ovan och lägger ut denna för omröstning nu.

2007년 12월 16일 09:49

Mattan
게시물 갯수: 33
Don't turn away = Vänd dig inte bort

2007년 12월 16일 11:10

Piagabriella
게시물 갯수: 641
Jag tycker som mattan (ovan). I övrigt tycker jag att översättningen är bra!

2007년 12월 16일 11:20

pias
게시물 갯수: 8097
Instämmer..korrigerar det till henne