Cucumis - Shërbim përkthimi në linjë falasNdryshimet e fundit

16 Qershor 2017 15:19 - Prezantuar nga ip 85.11.186.97
Rusisht Тоталная свобода .

Wikizic - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:51 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Erreur de connexion, veuillez vous reconnecter

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:51 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Déconnexion

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:51 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Se connecter à tous les comptes

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Votre bzzer n'a pas pu être envoyé

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Saisisser un age valide

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Identifiant eBuddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Modifier le compte

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Détails du compte

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Correction automatique

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Aucun message personnel

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Accepter

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Conditions d'utilisation

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Dites nous ce que vous pensez

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht FAQ

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Saisissez votre commentaire

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Créer un compte eBuddy pour démarrer

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Envoyer

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Trier la liste des buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Vous avez envoyé un buzzer

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:50 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Genre

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Groupe

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Trier la liste des buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Trier la liste des buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Organiser les buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Organiser les buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Mes infos

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht par nom d'utilisateur

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht par e-mail

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Trier la liste des buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Alertes

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Cliquez ici pour enregistrer votre message personnel

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Nouveau Buddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Nom

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Retour d'expérience utilisateur

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Erreur

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Identifiant

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Mot de passe

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht E-mail

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Saisir votre identifiant eBuddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Saisir votre age

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Modifier votre identifiant eBuddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht eBuddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Sélectionner un réseau

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Sélectionner un compte

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Liste des buddies

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Vous avez reçu un buzzer

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Buddy

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Mot de passe incorrect

trial niels - Shko tek faqja
24 Shkurt 2017 11:49 - Prezantuar nga Romain-patas
Frengjisht Veuillez sélectionner un réseau

trial niels - Shko tek faqja