Cucumis - Gratis översättning onlineOriginaltext - Engelska - I suffered, I learned, I changed

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Engelska

Kategori Tal

Titel
I suffered, I learned, I changed
Text att översätta
Tillagd av sh1omi
Källspråk: Engelska

I suffered, I learned, I changed
Anmärkningar avseende översättningen
This is a arabic qoute but in english.
I prefer that the dialect will be palestine.
6 Januari 2018 13:32