Cucumis - Gratis översättning online



Översättning - Engelska-Latin - No reason to kill or die for.

Aktuell statusÖversättning
Denna text är tillgänglig på följande språk: Engelska

Kategori Sång

Titel
No reason to kill or die for.
Text
Tillagd av fhgd
Källspråk: Engelska

No reason to kill or die for.
Anmärkningar avseende översättningen
This sentence was taken from Imagine lyrics, written and performed by John Lennon.

"Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you"

OBS! Denna översättning har ännu inte blivit bedömd av en expert, den kan innehålla felaktigheter!
Titel
Causa defit cur occidere aut perire
Översättning
Latin

Översatt av Dwayn_
Språket som det ska översättas till: Latin

Causa defit cur occidere aut perire
Anmärkningar avseende översättningen
Literally, it means "A cause is missing to kill or to die".

If you wanna say "A cause would miss to kill or to die", say : "Causa defiret cur occidere aut perire"



You could say "Causes are missing to kill or to die" too : "Causae defiunt cur occidere aut perire"

Or "Causes would miss to kill or to die" too : "Causae defirent cur occidere aut perire"

As you wish :D !
4 Januari 2018 12:43