Cucumis - Gratis översättning onlineOriginaltext - Engelska - No reason to kill or die for.

Aktuell statusOriginaltext
Denna text är tillgänglig på följande språk: Engelska

Kategori Sång

Titel
No reason to kill or die for.
Text att översätta
Tillagd av fhgd
Källspråk: Engelska

No reason to kill or die for.
Anmärkningar avseende översättningen
This sentence was taken from Imagine lyrics, written and performed by John Lennon.

"Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you"
11 December 2017 20:53